bild1 (kopia).jpg

Flex

Flex (Degree work in Textile Design)

Flex is an exploration of materials and flexibility in woven structures. Hard and soft materials are combined in order to give the weave unexpected flexible properties. The cooperation between the different materials give the woven structure textile- and non-textile qualities which become visible when the structure gets interacted with. The result are three woven objects which each are an example of how form and assembly of hard and soft materials can give playful and versatile objects. They can be folded, stacked and placed in many different ways and hope to spark curiosity and imagination in the user. The objects also hope to show the potential of woven structures in a different context and with other functions then what we are used to.

READ MORE ABOUT THIS PROJECT>

Flex är en undersökning av material och flexibilitet i vävda strukturer. Hårda och mjuka material har kombinerats för att ge väven oväntade rörliga egenskaper. Samspelet mellan de olika materialen ger den vävda strukturen både textila och icke textila egenskaper vilket blir tydligt när strukturen blir interagerad med. Resultatet är tre vävda objekt som visar exempel på hur form och sammansättning av hårda och mjuka material kan ge lekfulla och mångsidiga föremål. Objekten kan vikas, staplas och placeras på många olika vis och hoppas väcka nyfikenhet och lekfullhet hos användaren. Objekten hoppas även visa potentialen av vävda strukturer i en annan kontext och med en annan funktion än vad vi vanligtvis är vana vid.